Kiến nghị sửa đổi Thông tư 06 của NHNN


HoREA đề nghị NHNN xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ một số quy định không còn phù hợp của Thông tư số 06/2023 (TT06) của NHNN. Cụ thể, Hiệp hội đề nghị bỏ quy định tổ chức tín dụng phải quy định cụ thể việc “kiểm soát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích” tại điểm c khoản 6 và điểm b khoản 9 điều 1 TT06. Bởi các tổ chức tín dụng gần như không thể thực hiện được quy định này trong trường hợp cho vay để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án. Do người sử dụng vốn vay cuối cùng là chủ đầu tư dự án không phải là khách hàng trực tiếp vay khoản tín dụng này.

Đồng thời bãi bỏ điểm c khoản 6 và điểm b khoản 9 điều 1 TT06, không quy định tổ chức tín dụng “phải có biện pháp phong tỏa số tiền giải ngân vốn cho vay tại tổ chức tín dụng cho vay” đối với “trường hợp cho vay để thanh toán tiền nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ” để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các quy định khác. Đồng thời, HoREA đề nghị NHNN xem xét bãi bỏ khoản 8, khoản 9 và khoản 10 điều 8 của Thông tư số 39/201 (đã được bổ sung theo khoản 2 điều 1 TT06) do các quy định này chỉ mới ngưng hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.9 vừa qua theo Thông tư 10/2023.

Có thể bạn quan tâm:  TVS Ntorq giá từ 32,9 triệu đồng, có gì để cạnh tranh Honda Vario 125?Nguồn bài viết: https://thanhnien.vn/kien-nghi-sua-doi-thong-tu-06-cua-nhnn-185231121225107449.htm

Blog Đời Sống Top - https://doisong.top